Biuletyn Sekcji NS na rok 2024


1. Zawody Modeli Pływających klas NS w 2024 roku odbywać się będą według obowiązujących na dany rok przepisów NAVIGA w następujących klasach i grupach wiekowych:

F2-A: junior, senior
F2-B: junior, senior
F2-C
F2-S

F4-A: młodzik, junior, senior
F4-B: junior, senior
F4-C: junior, senior
F-6
F-7
F-DS
NSS-A: junior, senior
NSS-B: junior, senior
NSS-C: junior, senior
NSS-D: junior, senior
NSS-650 junior, senior.

2. Młodzik to osoba w wieku do 14 lat (rok urodzenia 2010 lub później)

3. Junior to osoba w wieku od 15-18 lat (rok urodzenia 2006-2009)

4. Senior to osoba w wieku powyżej 18 lat (rok urodzenia 2005 i wcześniej)

5. Jeden zawodnik podczas trwania zawodów może wystartować najwyżej 5 modelami w pięciu różnych klasach (jeden model – jedna klasa).

6. W klasach F6 i F7 starty kilkoma modelami traktowane jest jak start jednym modelem w jednej klasie.

7. W przypadku startu mniej niż 3 zawodników w danej klasie modeli, podział na juniorów i seniorów będzie odbywał się zgodnie z decyzją sędziego głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

8. Klasy, w których podczas Mistrzostw Polski LOK będzie startowało/rywalizowało mniej niż 5 zawodników nie otrzymają tytułów Mistrza, vice Mistrza, II vice Mistrza Polski LOK. Zawodnicy otrzymają jedynie medale i dyplomy. W klasie musi wystartować minimum 5 zawodników w danej grupie wiekowej w Mistrzostwach Polski LOK oraz zawodnicy Ci muszą uzyskać wynik niezerowy.

9. Mistrzostwa Polski LOK w 2024 roku są zawodami otwartymi i będą rozgrywane w klasach i grupach wiekowych wymienionych w pkt. 1

10. We wszystkich zawodach klas NS i NSS wymagane jest posiadanie ważnej licencji modelarskiej LOK.

11. Zarząd Sekcji NS informuje wszystkich członków Sekcji NS, że w roku 2024 obowiązują opłaty za licencje modelarskie:

junior – 25 zł
senior – 50zł

Wpłaty należy dokonać na konto nr 57 1240 6074 1111 0000 4995 1211, Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, do dnia 31.03.2024 roku. W tytule wpłaty należy wpisać - „Sekcja NS Licencja na 2024 r.”. Brak dokonania opłaty będzie skutkował niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach w sezonie 2024. Niedopuszczalne będzie przedłużanie licencji aktualnych członków sekcji w terminie późniejszym. Na podstawie uchwały CKM LOK, nowi zawodnicy startujący w klasie F4A młodzik mogą zostać dopuszczeni do startów bez licencji przez jeden sezon. W takim przypadku zawodnik nie jest objęty ubezpieczeniem podczas startu w zawodach LOK.

12. Puchar Polski LOK 2024 w klasach NS i NSS zostanie rozegrany w ramach zawodów zgłoszonych do pucharu:

- XX Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych (Ełk)
- LXIX Mistrzostwa Polski LOK (Rokitki k. Chojnowa)
- Zawody modeli żaglowych NSS (Szczytno)

- Finał Pucharu Polski klas NS i NSS 2024 (Lesznowola)

13. Do klasyfikacji Pucharu Polski będą liczone wyniki uzyskane w w/w zawodach. Przy równej liczbie punktów o wyniku decydują lepsze lokaty uzyskane podczas MP LOK.
Punktacja pucharowa dla klas NS: I miejsce 100pkt, II miejsce 85pkt, III miejsce 75pkt. Każde kolejne zajęte miejsce to minus 5pkt. Najniższy wynik to 5pkt.
Punktacja pucharowa dla klas NSS liczona jest wg wzoru:

(Liczba startujących + 1 ) - Lokata
______________________________ X 100, zaokrąglane do góry.

Liczba startujących

14. Puchar Polski LOK jest przyznawany tylko dla najlepszego zawodnika w danej klasie i grupie wiekowej. Warunkiem koniecznym przyznania Pucharu Polski LOK jest sklasyfikowanie w sezonie 5 zawodników w danej klasie i grupie wiekowej z wynikiem niezerowym.

15. W klasach F2, F4, DS i NSS starty odbywać się będą w minimum trzech kolejkach. Liczba ta może ulec zmianie w wyjątkowych przypadkach (np. pogoda) po konsultacji Sędziego Głównego zawodów z organizatorem zawodów.

16. Modelarze klas NSS - A, B, C, D w przypadku wystąpienia identycznych modeli w jednym wyścigu muszą zamontować na sztagu, wancie lub achtersztagu kolorowe oznakowanie, modele klasy NSS 650 STANDARD muszą mieć na grocie numer licencji zawodnika o wysokości 10 cm.

17. W Mistrzostwach Polski LOK oraz klasyfikacji Pucharu Polski LOK mogą startować zawodnicy nie posiadający polskiego obywatelstwa lecz z przynależnością do polskiego klubu. Zawodnicy Ci zobowiązani są do posiadania ważnej licencji LOK.

18. W roku 2024 wymagane jest bezwarunkowe trwałe oznaczenie modeli wewnątrz kadłuba numerem licencji LOK startującego tym modelem zawodnika.
Zawodnik bez tak oznaczonego modelu nie zostanie sklasyfikowany w danej klasie. W przypadkach spornych, o trwałości oznaczenia decyduje Sędzia Główny zawodów.
W roku 2024 w klasach F4A junior i senior do startów zostaną dopuszczone jedynie modele z zestawów fabrycznych w zaawansowanym stopniu ukończenia budowy.
Weryfikacji modeli dokona Sędzia Główny zawodów podczas pierwszej kolejki startów na której zawodnik na życzenie sędziego musi przedstawić dokumentację producenta zestawu.

19. W 2024 roku jedynymi dozwolonymi częstotliwościami na zawodach modeli pływających LOK będą: 27 MHz, 40 MHz oraz 2,4 GHz. Podział kanałów na zawodach LOK w 2024 roku wygląda następująco:

F2 - kanały parzyste dopuszczonych częstotliwości 27 i 40 MHz oraz częstotliwoć 2,4 GHz.
F4 - kanały nieparzyste dopuszczonych częstotliwości 27 i 40 MHz oraz częstotliwość 2,4 GHz.
F6/7 i NSS - wszystkie dostępne kanały w dopuszczonych częstotliwościach.

20. Zawodnicy zobowiązani są zgłaszać swój udział w zawodach wyłącznie drogą elektroniczną (rejestracja ON-LINE) poprzez specjalną stronę do rejestracji.

21. Osoby, które zgłoszą chęć aplikacji sędziowskiej nie mogą jednocześnie startować w klasach NSS na danych zawodach. Osoby aplikujące mogą wystartować maksymalnie w dwóch klasach NS na danych zawodach.

22. We wszystkich wyścigach typu OPEN rozgrywanych w ramach zawodów Sekcji NS w Polsce mają zastosowanie tylko i wyłącznie przeliczniki wyrównawcze R Log, wyniki oceny statycznej nie są brane pod uwagę. Modele klasy NSS 650 w wyścigach OPEN mają przelicznik R Log = 0,86. Jeżeli zawodnik zgłasza się do startu w wyścigu OPEN na zawodach w ramach których rozgrywany jest taki wyścig, a w tych zawodach startował modelem klasy NSS 650 i modelem w klasach NSS A, B, C lub D to w wyścigu OPEN musi wystartować modelem redukcyjnym. Jeżeli zawodnik na zawodach w ramach których rozgrywany jest wyścig OPEN zgłasza się do startu wyłącznie w tym wyścigu, a nie startował w żadnej klasie modeli żaglowych (650 STANDARD, NSS - A, B, C, D) to nie może być dopuszczony do startu w tym wyścigu.

23. Zabronione jest spożywanie alkoholu w miejscu rozgrywania zawodów bez względu na wiek zawodnika. Osoba spożywająca alkohol lub będąca w stanie po jego spożyciu zostanie nie dopuszczona do realizowania kolejki w stanie nietrzeźwości, jak również w kolejnym dniu rozgrywanych zawodów.

Zarząd sekcji NS


Copyright © 2005-2024 by ModelTeam All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.modelteam.com.pl