LICENCJE SPORTOWE LOK


 Każdy zawodnik startujący w imprezach organizowanych przez LOK musi licencję posiadać. Licencja dowolnej sekcji uprawnia zawodnika do startów w zawodach innych sekcji. Brak tej licencji skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do startów.

Aby uzyskać Licencję Sportową należy:

1. Zarejestrować się jako członek określonej sekcji wg zasad ustalonych w Regulaminie danej sekcji. Rejestr członków poszczególnych sekcji prowadzą ich Komandorzy, Sekretarze lub osoby upoważnione.

2. Wypełnić
Wniosek wydania licencji  potwierdzony przez Komandora danej sekcji lub osobę upoważnioną przez niego.

3. Wpłacić opłatę licencyjną
dla zawodników wyrabiających licencję na konto (skład wchodzi również ubezpieczenie OC i NNW zawodnika na zawodach umieszczonych w Kalendarzu Zawodów LOK):

 

LIGA OBRONY KRAJU
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14
tel. 849-34-51/58, fax. 849-35-95
NIP 521-008-68-32

modelarstwo.zgwarszawa@lok.org.pl

 

Nr konta:
57 1240 6074 1111 0000 4995 1211

Tytuł wpłaty: LICENCJE SPORTOWE MODELARSTWO

Wielkość opłat licencyjnych dla zawodników wyrabiających licencję w 2019 roku:

- młodzik i junior 25 zł
- senior 50 zł

 

W sekcji NS złożenie i opłata licencji u komandora sekcji na pierwszych zawodach w sezonie

4. Kopię dowodu wpłaty dla zawodników wyrabiających licencję wraz z wypełnionym i zatwierdzonym Wnioskiem wysłać na adres:

LIGA OBRONY KRAJU
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Wydział Modelarstwa
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14
tel. 849-34-51/58, fax. 849-35-95

 

Jedna licencja dowolnej sekcji uprawnia do startów w zawodach wszystkich sekcji.

 

Aby przedłużyć Licencję Sportową należy:

1. Wpłacić dla zawodników przedłużających posiadane licencji na konto:

 

LIGA OBRONY KRAJU
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14
tel. 849-34-51/58, fax. 849-35-95
NIP 521-008-68-32

modelarstwo.zgwarszawa@lok.org.pl

 

Nr konta:
57 1240 6074 1111 0000 4995 1211

 

Tytuł wpłaty: LICENCJE SPORTOWE MODELARSTWO

przedłużenie na rok 20.. / POL-....

Wielkość opłat licencyjnych dla zawodników przedłużających posiadane licencje na 2019:

- młodzik i junior 25 zł
- senior 50 zł

2. Kopię dowodu wpłaty dla zawodników przedłużających posiadane licencji wysłać na adres:

LIGA OBRONY KRAJU
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Wydział Modelarstwa
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14
tel. 849-34-51/58, fax. 849-35-95


 

Jedna licencja dowolnej sekcji uprawnia do startów w zawodach wszystkich sekcji.

 Informacji udziela kol. Zbigniew Cietwierz (na forum lub na adres: modelarstwo.zgwarszawa@lok.org.pl ).

Wniosek wydania licencji                         

Wzory licencji sportowych dla poszczególnych sekcji:

Rewers licencji

Polisy ubezpieczeniowe z roku 2007
Polisa NW nr 125-A 148242 z dnia 29.12.2006 roku.
Polisa OC nr  847-A 117202 z dnia 29.12.2006 roku.
Ubezpieczyciel UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Gdańska 132 90-520 Łódź.
 

 


Copyright © 2005-2019 by ModelTeam  All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.modelteam.com.pl