ModelTeam
KALENDARZ
WYNIKI
ŚLIZGI M
REDUKCJE NS
POZOSTAŁE
DOKUMENTY
SERWIS
NEWSY
LINKINumeryczna Prognoza Pogody

Pobierz Firefoksa!

Przepisy Sekcja FSR ModelTeam.com.pl
Przegląd klas modeli ślizgów  FSR  NAVIGA

Klasa Opis klasy Silnik Paliwo Czas biegu
 FSR - V 3,5 Dowolnej konstrukcji model przeznaczony do biegów zespołowych z silnikiem spalinowym o pojemności do 3,5 cm³i śrubą pracującą w wodzie silnik spalinowy do  3,5cm³  

paliwo dowolne

  2 biegi 30 min

          lub

      2 biegi eliminacyjne 20 min i finał 30 min

 FSR - V 7,5 Dowolnej konstrukcji model przeznaczony do biegów zespołowych  z silnikiem spalinowym o pojemności od 3,51 cm³ do 7,5 cm³ i śrubą pracującą w wodzie silnik spalinowy do  7,5cm³
 FSR - V 15 Dowolnej konstrukcji model przeznaczony do biegów zespołowych  z silnikiem spalinowym o pojemności od 7,51 cm³ do 15 cm³ i śrubą pracującą w wodzie silnik spalinowy do  15cm³
 FSR - V 35 Dowolnej konstrukcji model przeznaczony do biegów zespołowych  z silnikiem spalinowym benzynowym oraz zapłonem iskrowym o pojemności od 15,01 cm³ do 35 cm³ i śrubą pracującą w wodzie silnik spalinowy do  35cm³ paliwo  benzyna
 FSR - H 3,5 Dowolnej konstrukcji model hydro (z min 2 pływakami) przeznaczony do biegów zespołowych z silnikiem spalinowym o pojemności do 3,5 cm³ i śrubą  pracującą w półzanurzeniu za rufą modelu. silnik spalinowy do  3,5cm³ paliwo dowolne czas biegu 4min /   5 okrążeń
 FSR - H 7,5 Dowolnej konstrukcji model hydro (z min 2 pływakami) przeznaczony do biegów zespołowych  z silnikiem spalinowym o pojemności od 3,51 cm³ do 7,5 cm³ i śrubą pracującą w półzanurzeniu za rufą modelu. silnik spalinowy do  7,5cm³ czas biegu 4min /   6 okrążeń
 FSR - H 15 Dowolnej konstrukcji model hydro (z min 2 pływakami) przeznaczony do biegów zespołowych  z silnikiem spalinowym o pojemności od 7,51 cm³ do 15 cm³ i śrubą pracującą w półzanurzeniu za rufą modelu. silnik spalinowy do  15cm³ czas biegu 4min /   7 okrążeń
 FSR - O 3,5 Dowolnej konstrukcji model przeznaczony do biegów zespołowych z silnikiem spalinowym o pojemności do 3,5 cm³ i śrubą  pracującą w półzanurzeniu za rufą modelu. silnik spalinowy do  3,5cm³ paliwo dowolne  biegi eliminacyjne  8 min i finał 12 min  

  

 FSR - O 7,5 Dowolnej konstrukcji model przeznaczony do biegów zespołowych  z silnikiem spalinowym o pojemności od 3,51 cm³ do 7,5 cm³ i śrubą pracującą w półzanurzeniu za rufą modelu. silnik spalinowy do  7,5cm³
 FSR - O 15 Dowolnej konstrukcji model przeznaczony do biegów zespołowych  z silnikiem spalinowym o pojemności od 7,51 cm³ do 15 cm³ i śrubą pracującą w półzanurzeniu za rufą modelu. silnik spalinowy do  15cm³
 FSR - O 35 Dowolnej konstrukcji model przeznaczony do biegów zespołowych  z silnikiem spalinowym benzynowym oraz zapłonem iskrowym o pojemności od 15,01 cm³ do 35 cm³ i śrubą pracującą w półzanurzeniu za rufą modelu. silnik spalinowy do  35cm³ paliwo benzyna
 
Klasy krajowe modeli ślizgów FSR
Klasa Opis klasy Silnik Paliwo Czas biegu
FSR V3,5 standard

Dowolnej konstrukcji model przeznaczony do biegów zespołowych z silnikiem spalinowym o pojemności do 3,5 cm³ (zapłon wyłącznie żarowy) i śrubą pracującą w wodzie

Napęd przenoszony na śrubę musi być bezpośredni tzn. nie wolno stosować przekładni zębatych i innych reduktorów zwiększających lub zmniejszających obroty śruby napędowej.

Ilość serwomechanizmów zostaje ograniczona do 3 sztuk.

Nie wolno stosować żadnych klap na dnie kadłuba sterowanych zdalnie przez zawodnika.

Dopuszczone mogą być tylko stabilizatory regulowane statycznie;

Dozwolone są wszelkiego rodzaju spoilery na górze kadłuba;

Model musi mieć uchwyt potrzebny do wyłowienia modelu z wody;

Kształt modelu musi być jedno bryłowy, nie wolno stosować bocznych pływaków, dodatkowych kadłubów i tuneli pod dnem kadłuba;

silnik spalinowy do  3,5cm³

Standartowe

20% rycyny i 80% metanolu.

2 -3 biegi 15 min

          lub

      2 biegi eliminacyjne 15 min i finał 20 min

 

REGULAMIN ZAWODÓW MODELI PŁYWAJĄCYCH KLASY FSR V 3,5 standard O PUCHAR PPG - PROWET

1. Organizator

Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju oraz poszczególni organizatorzy zawodów

2. Sponsor

Sponsorem tytularnym klasy FSR V-Standard jest PPG INDUSTRIES INC oraz PROWET Sp. Z o. o.

Cykl zawodów w klasie FSR V 3,5 Standard przybiera nazwę „PUCHAR PPG – PROWET w klasie FSR 3,5 Standard”.

 

3. Cel zawodów

3.1 Upowszechnianie modelarstwa pływającego FSR V, ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży

3.2 Rozwijanie działalności zawodniczej i sportowej

3.3 Wymiana doświadczeń modelarskich w zakresie budowy, oraz startów modelami klas FSRV

3.4 Integracja środowisk modelarskich klubów z różnych stron kraju

 

4. Uczestnicy

4.1 Zawodnicy dzielą się na dwie grupy wiekowe - juniorów i seniorów.

Junior, to zawodnik, który nie ma więcej jak 18 lat w roku, w którym odbywają się zawody,

4.2 Zawodnicy - juniorzy i seniorzy startują w biegach eliminacyjnych , jak i w finale razem.

Wyniki końcowe podawane są osobno dla obu grup wiekowych.

4.3 Zawodnicy, którzy zajęli w wyścigu FSR-V-3,5 standard junior / senior trzy pierwsze miejsca, nagrodzeni zostaną pucharami ufundowanymi przez sponsora tej klasy oraz dyplomami

4.4 W zawodach nie mogą startować seniorzy, którzy w roku poprzednim zajęli 1-3 miejsce w Mistrzostwach Polski klas FSR-V 3,5-154.5 Udział w pucharze mogą brać tylko zawodnicy którzy wykupili licencje sportowe.

5. Miejsce zawodów

awody w klasie Standard zostaną rozegrane równolegle z cyklem rozgrywek o mistrzostwa polski

6. Termin zawodów

Terminy wg. kalendarza imprez modelarskich na rok 2008

 

7. PRZEPISY BUDOWY MODELI KLAS FSR- V 3,5 STANDARD:

7.1 Do startu w zawodach dopuszczone mogą być modele spełniające następujące kryteria:

- pojemność silnika napędowego nie może być większa niż 3,5cm³;

- zapłon wyłącznie żarowy;

7.2 Napęd przenoszony na śrubę musi być bezpośredni tzn. nie wolno stosować przekładni zębatych i innych reduktorów zwiększających lub zmniejszających obroty śruby napędowej;

7.3 Dozwolone jest stosowanie sprzęgieł dowolnego rodzaju (gumowe, kłowe itp.)

7.4 Podczas startów należy bezwzględnie stosować tłumiki hałasu. Kształt i rodzaj tłumiku jest dowolny (tłumiki lotnicze, rury rezonansowe z komorą wyciszające itp.)

7.5 Do napędu silników dopuszcza się tylko paliwo standartowe tzn. alkohol metylowy i rycyna, w stosunku 20% rycyny i 80% metanolu. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych składników paliwa;

7.6 Dopuszcza się stosowanie regulatorów paliwa umiejscowionych w dowolnym miejscu w modelu;

7.7 Ilość serwomechanizmów zostaje ograniczona do 3 sztuk

7.8 Nie wolno stosować żadnych klap na dnie kadłuba sterowanych zdalnie przez zawodnika. Dopuszczone mogą być tylko stabilizatory regulowane statycznie;

7.9 Dozwolone są wszelkiego rodzaju spoilery na górze kadłuba;

7.10 Model musi mieć uchwyt potrzebny do wyłowienia modelu z wody;

7.11 Kształt modelu musi być jedno bryłowy, nie wolno stosować bocznych pływaków, dodatkowych kadłubów i tuneli pod dnem kadłuba;

7.12 Do uruchamiania silnika wolno stosować rozruszniki elektryczne;

7.13 Napęd stanowi wyłącznie śruba zanurzona w wodzie pod kadłubem modelu, nie wolno stosować napędów lotniczych (śmigła, turbiny itp.)

Pozostałe przepisy budowy pozostają bez zmian

 

8. PRZEPISY REGATOWE KLASY FSR- V 3,5 STANDARD

8.1 Wyścigi odbywają się na trasie modeli klasy FSR – V dopuszczalne jest rozegranie wyścigu na trasie krótszej (trasa dla modeli FSR – E21). W przypadku zmiany trasy powinno to być podane do wiadomości w informatorze zawodów.

8.2 Czasy biegów dla wyścigów:

- z biegiem finałowym;

- z 3 biegami bez finału;

Rodzaj wyścigów musi być podany przed rozpoczęciem zawodów

8.3 Czasy wyścigu dla biegów z finałem wynosi:

- eliminacje 15 minut

- finał 20 minut

Przy czym każdy zawodnik bierze udział w dwóch eliminacjach na jednych zawodach.

W przypadku gdy do finału zakwalifikuje się większa ilość seniorów to odbędą się dwa biegi finałowe osobno dla seniorów i juniorów.

Jeśli nie będzie dostatecznej ilości zawodników, to wyścigi będą trwały dwa razy po 20 minut a do klasyfikacji liczy się lepszy wyścig;

8.4 Czas wyścigu dla 3 biegów bez finału wynosi:

- 15 minut dla każdego z 3 biegu

Do klasyfikacji liczy się suma 2 lepszych wyścigów ( najgorszy wynik zostaje odrzucony);

8.5 W każdym biegu eliminacyjnym może brać udział maksimum 8 zawodników.

8.6 Do finału zostaje dopuszczonych 10 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w biegach eliminacyjnych

8.7 Paliwo dostarcza sponsor pucharu w porozumieniu z organizatorami poszczególnych imprez

8.8 Pozostałe przepisy regatowe pozostają takie same jak dla pozostałych klas FSR- V